दिगो ऊर्जा चुनौती कोष (Sustainable Energy Challenge Fund – SECF) बाट वित्तीय सहायताको लागि दिगो ऊर्जा परियोजनाहरूको अवधारणा पत्र (Concept Note) आह्वान सम्बन्धी सूचना